Infor podnikové riešenia

Kto je Infor?

Infor je 3. najväčší poskytovateľ podnikového software, s tržbami vo výške zhruba 2,1 miliardy USD, a 10. najväčšia softwarová spoločnosť na svete. Infor dodáva plne integrované podnikové riešenia pre širokú škálu priemyselných odvetví a rovnako aj najlepšie samostatné riešenia svojho druhu schopné sprostredkovať svojim užívateľom jasné informácie z oblasti plánovania podnikových zdrojov, logistických väzieb, riadenia vzťahov so zákazníkmi a dodávateľmi, riadenia nákladov, životných cyklov produktov či Business Intelligence. So svojimi 8 100 zamestnancami pracujúcimi v 100 krajinách sveta poskytuje Infor podnikové riešenia viac ako 70 000 zákazníkom.

Aké riešenia Infor ponúka?

Produktová stratégia Inforu - zákazník je prvý - predstavuje jednotný prístup s cieľom prinášať zákazníkovi pridanú hodnotu.

Riešenia spoločnosti Infor sú navrhované tak, aby zákazníkom pomáhali kompletne riadiť obchodné procesy, ktoré sú pre ich úspech rozhodujúce, a umožňovali rýchlu reakciu na zmeny v rámci ich odvetvia, a to dodávkou riešenia na báze otvorenej architektúry. Otvorená architektúra Infor podnikom umožňuje jednoducho využívať jej výhody. Môže hrať dôležitú úlohu a pomáhať spoločnostiam všetkých veľkostí pri zlepšovaní ich konkurencieschopnosti.

Riešenia Infor obsahujú:

  • Riadenie firemnej výkonnosti - Corporate Performance Management (CPM) - poskytuje jasný prehľad naprieč radou interných aplikácii, zdrojov dát a obchodných procesov potrebných pre meranie a sledovanie výkonnosti, dodáva riešenia business intelligence a zefektívňuje rozhodovanie.
  • Podnikové plánovanie zdrojov - Enterprise Ressource Planning (ERP) - umožňuje špecifické viac-stranné, viac-menové a viac-jazyčné plánovanie, tvorbu harmonogramov, reaguje na požiadavky výroby a požiadavky na zdroje zo strany jednotlivých oddelení, výroby i distribútorov s prevádzkami po celom svete.
  • Riadenie dodávateľského reťazca - Supply Chain Management (SCM) - umožňuje spoločnostiam niesť plnú zodpovednosť za ich dodávateľské reťazce, vrátane možnosti dokonalejšieho plánovania dodávateľského reťazca a jeho realizácie, riadenia skladu a riadenia dopravy.
  • Riadenie vzťahov s dodávateľmi - Supplier Relationship Management (SRM) - poskytuje hodnotný komunikačný nástroj využívajúci internet, ktorý doplňuje naše riešenie SCM a pomáha zákazníkom lepšie riadiť svojich dodávateľov, aby bolo možné reagovať na meniace sa požiadavky zákazníkov.
  • Riadenie vzťahov so zákazníkmi - Customer Relationship Management (CRM) - riadi vzájomné vzťahy so zákazníkmi v každom mieste kontaktu, vrátane integrovaných špecifík marketingu, obchodu a služieb.
  • eCommerce obsahuje riešenia nákupu i predaja, ktoré umožňujú účasť systémov back-office ERP vo virtuálnej on-line komunite alebo v portálu; uľahčuje transakcie s podnikmi a rozšírenie zákazníckych služieb.
  • Riadenie podnikového majetku - Enterprise Asset Management (EAM) - pomáha spoločnostiam efektívne sledovať rozmiestenie a výkon ich zariadení, strojov, nástrojov, vozidiel a ďalších základných prostriedkov.
  • Riadenie ľudského kapitálu - Human Capital Management (HCM) - umožňuje riadenie pracovných síl v týchto oblastiach: nábor zamestnancov, mzdy, výhody, samoobslužný predaj, učenie a sledovanie riadenia výkonu.
  • Finanční riadenie - Financial Management (FM) - dáva spoločnostiam informácie potrebné pre zvládnutie finančných požiadaviek celosvetovej ekonomiky, od finančného účtovníctva a rozpočtovania až po reporting a analýzy.
  • Riadenie životného cyklu produktov - Product Lifecycle Management (PLM) - zlepšuje kontrolu zhody produktov s riadením špecifikácii, riadením dát o produktoch a riadením zmien obsahu a dokumentov.

 

Viac informácií na www.infor.com

hore