Infor EAM

Infor EAM (Enterprise Asset Management) je efektívne riešenie správy majetku a riadenie jeho údržby. Infor EAM je produkt nezávislý na podnikovom informačnom systéme ale môže s ním efektívne komunikovať a zdieľať dôležité dáta.

Kombinácia "Best in class" modulov a prídavných modulov predstavuje jedinečné portfólio funkcií, pomocou ktorých možno Infor EAM prispôsobiť potrebám každej spoločnosti.

Infor EAM využíva internetovú architektúru, na riešenie na aplikačnom serveri je možné sa pripojiť ktorýmkoľvek bežným internetovým prehliadačom. Vzhľad aplikácie je možné užívateľsky upravovať.

EAM_prospekt.png

Riešenie Infor EAM umožňuje svojim užívateľom šetriť čas a peniaze tým, že optimalizuje využitie všetkých firemných zdrojov a tým aj ich produktivitu, zvyšuje efektivitu i životnosť majetku a uľahčuje dohľad nad záručnými požiadavkami.

Reportovacie nástroje riešenia Infor EAM podporujú správne rozhodnutia, čím pomáhajú posilniť do budúcnosti účinnosť správy firemného majetku a tým aj ziskovosť spoločnosti.

Medzi typických zákazníkov patria organizácie, ktoré majú v správe veľké množstvo firemného majetku s rozsiahlu škálu záručných alebo servisných podmienok jeho užívania. Medzi takéto firmy patria napríklad väčšie výrobné podniky, servisné organizácie, distribútori služieb, štátna správa a pod.

Infor EAM disponuje sadami modulov od základných až po funkčnosti pre riadenie a správu energetických a ekologických parametrov.

EAM_moduly.JPG

a) Základné moduly:

 • Majetok
 • Komerčné služby
 • Audit
 • Rozpočty
 • Call centrum
 • Inbox
 • Prehliadky
 • Sklady
 • Kuriér
 • Projekt
 • Nákup
 • Údržba

b) Prídavné moduly:

 • Analytika
 • Kalibrácia
 • i Nákup
 • Prenos dát
 • Prepojenie s GIS
 • Mobilné riešenie
 • Zostavy
 • Web služby


Základné moduly

Majetok (Asset) 

INFOR EAM pomáha maximalizovať produktivitu životnosti majetku - v tomto module spoločnosť zadáva, sleduje a analyzuje vlastný majetok (umiestnenie, náklady, záruky, reklamácie, povolenia a ďalšie doklady).

Systém umožňuje nastavenie neobmedzenej hierarchickej štruktúry majetku (rodič - dieťa - ... tzv. "rodokmeň").

Komerčné služby (Asset Management Services)

Modul je pripravený pre riadenie organizácií, ktoré predávajú vlastnú servisnú prácu iným spoločnostiam. Tento modul možno použiť pre zadanie odvedeného času, použitého materiálu a nákladov a potom možno použiť tieto dáta pri príprave obchodnej zmluvy, faktúry atď.


Audit (Audit Trails)

Modul sleduje zmeny dát, poznámok a atribútov v tabuľkách Infor EAM.

Rozpočty (Budget Management)

Modul automatizuje zostavenie rozpočtu a ďalej monitoruje, riadi a analyzuje pridružené výdavky.

Call Centrum

Infor EAM ponúka možnosť centralizovať prichádzajúce požiadavky na údržbu. Modul poskytuje všetky informácie potrebné na vybavenie požiadavky údržby.

Inbox a Scorecard s KPI

Infor EAM obsahuje úvodnú stránku tzv "Start Center", ktorá obsahuje dve časti: Inbox a Scorecard.

Inbox obsahuje automaticky generovaný zoznam toho, čo práve čaká na vybavenie a to vždy pre aktuálneho užívateľa (požiadavky, pracovné objednávky ...).

Scorecard zobrazuje grafické zobrazenie stavu "Kľúčových ukazovateľov výkonnosti" - Key Performance Indicator (KPI) na základe nadefinovaných parametrov.

Prehliadky (Inspection Management)

Modul dáva spoločnosti väčšiu možnosť riadenia údržby majetku pomocou tzv. podmienok. Modul umožňuje automatické generovanie opravných úkonov na základe vykonaných prehliadok.

Sklady (Materials Management)

Modul ponúka nástroj na monitorovanie a riadenie skladových zásob. Nástroj obsahuje tzv. "economic order quantify (EOQ)" - podporuje príjmy, výdaje, vratný materiál a počty cyklov.

Kuriér (Messenger)

Modul umožňuje užívateľovi definovať príjemcu automatických e-mail správ pre akékoľvek preddefinované udalosti, napríklad návrh požiadavky alebo príjem náhradného dielu, .... tj. akékoľvek zmeny v databáze.

Projekty (Project Management)

Infor EAM udržuje zložité i jednoduché projekty pomocou automatického riadenia procesov od zadania až po dokončení projektu. Možno zadávať rozpočty, prácu a požiadavky pre daný projekt, možno obmedziť čas, osoby a financie pre každý jednotlivý projekt.

Je zabezpečený interface medzi Infor EAM a Microsoft Project.

Nákup (Purchasing Management)

Tento modul pomáha spoločnostiam zabezpečiť, že sú objednané správne diely a dodané v požadovanom čase, vykonané platby a príjmy za tovar.

Údržba (Work Management)

Na základe inštalácie nového zariadenia, požiadavky opravy alebo preventívnej údržby je založená vždy pracovná objednávka. Modul Údržba riadi všetky aspekty vzťahujúce sa k práci pre daný majetok. Umožňuje teda sledovať a riadiť pracovné požiadavky, prácu, plánovanie a rozvrhovanie, umožňuje spoločnosti čo najlepšie využiť jej zdroje na zvýšenie jej produktivity.

Prídavné moduly

Analytika (Analytics)

Jedným z najdôležitejších majetkov spoločnosti sú vlastné dáta - spravidla sú to dáta o zásobách, nákupných objednávkach, zárukách, výrobe, výrobných nákladoch alebo zamestnancoch.

Spoločnosť však potrebuje byť schopná robiť viac než len zbierať a riadiť dáta.

Infor EAM Analytika dáva manažérom presnejšiu možnosť riadenia najrôznejších okolností týkajúcich sa ich operácií, analýzy náradia a skladových dát. Systém predstavuje jednotlivé pohľady, ktoré začleňujú dáta z najrôznejších zdrojov:

 • Zbiera dáta majetku použitím Infor EAM
 • Analyzuje dáta a vytvára scenáre "čo keby" - predpovedá budúcnosť,
 • Udržuje užívateľov informovaných, a tak umožňuje robiť rozhodnutia pre optimalizáciu výkonu majetku a zvýšenie celkovej produktivity.

Modul poskytuje podrobné, flexibilné reporty a grafy.

Kalibrácia (Calibration)

Modul poskytuje komplexný program pre monitorovanie údajov zariadení, ktoré vyžadujú kalibráciu. Súčasne modul umožňuje pracovať s dátami nástrojov, ktoré kalibráciu vykonávajú.

21 CFR 11.

Zabezpečenie elektronických záznamov a podpisov sú rozhodujúce FDA požiadavky predovšetkým vo farmaceutickom, potravinárskom a liehovarníckom priemysle. Táto funkcia obsahuje elektronický podpis, schvaľovacie kroky, možnosť vytvárať aktuálne snímky, tj. systém umožňuje vytvárať vysokú úroveň bezpečnosti a konfigurácie, samozrejmosťou je možnosť monitorovať najrôznejšie zmeny v databáze.

i Nákup (i PROCURE)

Tento modul automatizuje získanie náhradných dielov pomocou prepojenia kupujúcich a viac ako 150 dodávateľov. Pomocou internetu tento modul ľahko rozširuje možnosti nákupu, skladovania a supply chain managementu. Zákazníci môžu plánovať prácu, sledovať použitie dielov. Riadiť sklady pomocou Internetu.

Dátové prepojenie (Databridge)

Prepojenie s ostatnými firemnými aplikáciami (ERP ...) ako z rodiny Infor produktov tak aj ostatných produktov iných výrobcov. Pre spracovanie správ je použité Java riešenie na základe XML integrácie určené pre obchodné dokumenty.

GIS Integration

Modul umožňuje integráciu s GIS systémami (Geographical Information System), tj. Web riešenie pre určenie geografickej adresy daného zariadenia a jej zobrazenie na mapách.

Mobilné riešenie (Mobile)

Modul umožňuje pracovať s dátami na mobilných pracovných staniciach. Užívateľ tak môže pracovať s databázou priamo v teréne a aktualizovať alebo prezerať potrebné dáta.

Pokročilé zostavy (Advanced Reporting)

Tento modul umožňuje organizáciám upravovať a vytvárať vlastné zostavy, možno použiť preddefinované riešenia. Modul je webové riešenie, ktoré pomáha spoločnostiam maximalizovať využitie nazhromaždených dát v systéme.

Web služby (Web Services)

Modul synchronizuje požiadavky a dostupnú funkčnosť, ktorá umožňuje integráciu aplikácie a zvyšuje funkčnosť Infor EAM pomocou customizovateľných užívateľských rozhraní.

Infor EAM - Zelená iniciatíva

Hlavnými dôvodmi vzniku nových modulov je stále sa zhoršujúca situácia s globálnym otepľovaním a nutnosť neustálych úspor nákladov na spotrebu energie. Infor EAM bol preto doplnený aj o Asset Sustainability Edition (ASE) moduly.

Moduly

EAM_ASE_moduly.JPG

Riadenie energetického programu (Energy Integration Program)

Ovládanie výkonu majetku (spotreba energie) v riadení stratégie a aktivít. PM intervaly stanovené na základe optimalizácie spotreby energie.

Riadenie emisií (Fugitive Emissions Management)

Sledovanie chladiva a riadenia v súlade s EPA smernicami; hranica 15% sadzba priesaku pre komfortné chladenie a 35% priesak pre mrazenie. Automaticky sledovanie štandardných kontrol a opráv. Zostavy EPA.

Riadenie výstražných signálov (Alert Management)

Systém výstražných signálov poukazuje na odchýlky zariadenia voči nastaveným energetickým limitom, systém podporuje rozhodnutia typu "opravovať alebo vymeniť".

Riadenie CO2 (CO2 Management)

Určenie priamych a nepriamych CO2 emisií zodpovedajúcich danej hierarchickej úrovni majetku. CO2 emisie sú v súlade so štandardnými metrikami pre uľahčenie plánovania, analýzy a auditu.

Plánovanie (Planning)

Plánovacia časť ponúka možné riešenia pre optimalizáciu zariadení s tým, že na vyhodnocovanie sa používa tzv. G.A.S. index.

G.A.S. Index = Dostupnosť * Výkonnosť * Kvalita * Energetická účinnosť

 • Dostupnosť = Celkový prestoj / Plánovaný čas
 • Výkon = Skutočný výkon pre plánovaný čas / Návrhový výkon pre plánovaný čas
 • Kvalita = Celková produkcia - výpadky alebo prepracovanie / Celková produkcia
 • Energetická účinnosť = Návrhová energetická spotreba / Skutočná energetická spotreba

Riadenie verejných zákaziek (Procurement Ingeneering)

Splnenie verejných a legislatívnych požiadaviek v oblasti ochrany životného prostredia.

Prednastavené KPI (Preconfigured KPIs)

Inbox a Zostavy: Udržateľnosť, GAS index KPI, FCI KPI, prednastavené e-mailovej schránky pre upozornenia na odchýlky atď.

hore