Infor LN

Flexibilné ERP (Enterprise Resource Planning)  riešenie s nízkymi nákladmi, ktoré zodpovedajú vašemu spôsobu podnikania.

Infor ERP vám nabízí podporu pro:

Výrobu - riadenie a plánovanie najrôznejších typov výrob od hromadnej po projektovo orientovanú.
Procesnú výrobu - optimalizácia procesnej výroby pre zvýšení zisku.
Štíhlu výrobu - prijatie štíhlych procesov naprieč společnosťou a hodnotovým reťazcom.
Riadenie služieb – zameranie sa na výkonné, na zákazníka orientované služby a údržbu.
Riadenie akosti - zlepšenie kvality pre zvýšenie produktivity.
Financie - integrácia moderného finančného riešenia na zlepšenie zhody s nariadeniami.

GEMMA Systems ponúka z portfolia svojho partnera spoločnosti Infor niekoľko ERP riešení:

Infor  LN

Infor ERP LN je predstaviteľom najnovšej generácie ERP systémov od spoločnosti Infor Glogal Solutions, pre oblasť diskrétnej výroby a hybridnej výroby v malých, stredných a väčších podnikoch pre zákazníkov hľadajúcich plne integrované funkčné riešenia. Funkcionalita systému Infor ERP LN v nadväznosti na podnikové štruktúry a výrobné procesy môže byť veľmi jednoducho prispôsobená individuálnym požiadavkám zákazníkov.

Viac informácií o Infor ERP LN

Infor Baan 5

Informačný systém Infor ERP Baan 5 (predtým SSA Baan ERP, Baan 5.0c) je reprezentovaný sadou integrovaných komponentov, ktoré môžu byť nakonfigurované a dodané na základe špecifických potrieb daného segmentu trhu, priemyselného odvetvia alebo jednotlivého zákazníka.

Viac informácií o Infor ERP Baan 5

Infor Baan IV

Infor ERP Baan IV vám ponúka riešenie, pomocou ktorých spojíte interne čiastkový proces a čiastkový proces presahujúci hranice podniku vo všeobecný celkový proces. So všetkými obchodnými partnermi vášho rozšíreného podniku. Jednoducho, efektívne a spoľahlivo.

Viac informácií o Infor ERP Baan IV

Infor ERP Visual

Infor ERP Visual je podnikový systém pre malé a stredné výrobné firmy. Ide o komplexné ERP riešenie pre spoločnosti, ktoré sa usilujú o zvyšovanie produktivity, riadenie nákladov a vyššiu ziskovosť. Technológia systému VISUAL Výroba ponúka všetky potrebné nástroje pre riadenie výrobne orientovanej spoločnosti strednej veľkosti.

Viac informácií o Infor ERP Visual

hore