Infor LN - Moderné riešenie pre výrobné podniky

Infor LN je predstaviteľom najnovšej generácie ERP systémov od spoločnosti Infor Glogal Solutions, pre oblasť diskrétnej výroby a hybridnej výroby v malých, stredných a väčších podnikoch pre zákazníkov hľadajúcich plne integrované funkčné riešenie.

Funkcionalita systému v nadväznosti na podnikové štruktúry a výrobné procesy môže byť veľmi jednoducho prispôsobená individuálnym požiadavkám zákazníkov. Stabilné a prepracované riešenie ponúka viacjazykové národné prostredie, legislatívne prispôsobené ČR, SR a ostatným krajinám EU. Riešenie ponúka svojim zákazníkom významnú pridanú hodnotu tvoriacu základňu pre ďalší rast podnikateľských aktivít. Infor LN ponúka prostredníctvom svojej otvorenej architektúry variabilné a flexibilné užívateľské rozhrania pre spoluprácu s inými aplikáciami a integruje tak rozšírené ERP riešenie pri zaistení vysokej návratnosti vynaložených investícii.

Infor LN 6 (predtým Infor ERP LN, SSA ERP LN/Baan) vývojovo nadväzuje na predchádzajúce ERP systémy Infor Baan IV a Infor Baan (predtým Baan 5.0) a predstavuje výraznú modernizáciu, najmä s dôrazom na zvýšenie produktivity práce užívateľov, štíhlejšie procesy, integráciu výrobných a dodávateľských reťazcov na báze otvorených štandardov, zníženie prevádzkových nákladov a zvýšenie kvality služieb podpory. Pre viac ako 6500 spokojných zákazníkov využívajúcich IS Baan a pre zákazníkov hľadajúcich nové progresívne a moderné riešenie, je Infor LN jasnou migračnou cestou na ERP systém ďalšej generácie, zaisťujúci ochranu už predtým vynaložených investícii. Infor LN predstavuje viac ako 25 ročnú skúsenosť a špecializáciu v oblasti ERP systémov pre výrobné podniky. Infor LN predstavuje pre spoločnosť Infor Glogal Solutions hlavný nosný produkt pre oblasť diskrétnej a hybridnej výroby, ktorý je neustále rozvíjaný a modernizovaný. Spoločnosť Infor jednoznačne deklaruje svoj zámer previesť na tento produkt svojich zákazníkov používajúcich niektorý z nimi v minulosti dodávaných produktov.

Prednosti systému Infor  LN

 • Zrýchlenie reakcie na požiadavky zákazníkov
 • Podpora začlenenia do dodávateľských a odberateľských reťazcov
 • Úspora výrobných a prevádzkových nákladov
 • Vysoká produktivita práce
 • Rozsiahla funkčnosť vychádzajúca z posledného stavu rozvoja ERP systémov
 • Globálne a celosvetové riešenie pre viac ako 100 krajín sveta
 • Plne integrované rozširujúce strategické riešenia
 • Nízke obstarávacie náklady, vysoká návratnosť a ochrana vložených investícii
 • Pravidelná inovácia a dlhodobo zaistená servisná podpora

Hlavné charakteristiky

Modulárna štruktúra

Infor  LN je integrovaným riešením pokrývajúcim rozsiahle množstvo podnikových funkcii.

Dynamické podnikové modelovanie

Infor LN obsahuje plne integrovaný modelovací nástroj pre grafické zobrazenie podnikových procesov a funkcii pre rýchlu a efektívnu implementáciu s podporou viac lokalít, uľahčujúci výber a parametrizáciu podnikových procesov s automatickým nastavením aplikácie. Dôležitým faktorom je, že všetky procesy sú už od počiatku implementácie vizuálne plne dokumentované a prípadné neskoršie zmeny alebo vylepšenia môžu byť preto veľmi rýchle realizované. Súčasťou je integrácia na workflow. Súčasťou ponuky sú referenčné modely pre rôzne typy diskrétnych alebo hybridných výrob.

Excelentná podpora výroby

Infor LN podporuje všetky známe metódy a typológie diskrétnych výrob od projektovej výroby, výroby a montáže na objednávku, výroby na sklad, opakovanej výroby až po linkovú montážnu výrobu vysoko konfigurovateľných malých množstiev. Podporované je JIT, serializácia, sledovanie a trasovanie šarží. Infor LN ponúka koncept tenkej výroby Leanware.

Možnosť multipodnikového usporiadania

Infor LN podporuje spracovanie financií i logistiky na úrovni jednotlivých podnikov alebo na skupinovej úrovni. V systéme je možné nadefinovať rôzne scenáre medzipodnikového usporiadania. V závislosti na použitých scenároch systém generuje automatické medzipodnikové transakcie a umožňuje zdieľať  zvolené údaje vo všetkých podnikoch skupiny. Podpora práce z viac lokalít.

Príjemné užívateľské rozhranie

webtop1.gifNové webové užívateľské rozhranie na princípe tenkého klienta prináša s plnou podporou transakčného spracovania, nastaviteľné užívateľské profily a individuálne nastaviteľný vzhľad jednotlivých úloh, jednoduché filtrovanie informácii a záznamov. Užívateľské rozhranie prináša menší počet okien, menej kliknutí, prehľadnejšiu pohodlnejšiu prácu užívateľa. Webové užívateľské rozhranie (Webtop) používa bežný webový prehliadač bez nutnosti akejkoľvek inštalácie na strane klientskeho PC. Do webového užívateľského rozhrania možno jednoducho integrovať i ostatné desktop aplikácie, čím sa toto rozhranie stáva hlavným pracovným nástrojom užívateľa. K dispozícii je plne kontextová, užívateľsky prispôsobiteľná nápoveda na báze XML.

Vysoká produktivita práce

Infor_ERP_LN_2010.pngNová a rozšírená funkčnosť prináša jednoduchšie a štíhlejšie procesy a postupy. Pomocou flexibilného spájania krokov možno efektívne automatizovať vykonávanie jednotlivých podnikových procesov. Práca je vykonávaná s menším počtom obrazoviek, kliknutí a vstupov do jednotlivých úloh.
K dispozícii sú plne personalizované obrazovky, úlohy typu dashboard poskytujúce agregované informácie z kľúčových oblastí IS. Dashboard (panelové) obrazovky predstavujú jednotný prístupový bod k viacerým úlohám, pomocou ktorých môžu plánovači, nákupcovia, výrobní dispečeri, obchodníci, ekonómovia a pracovníci služieb servisnej podpory jednoducho kontrolovať svoje procesy. Výhodou dashboard obrazoviek je, že sú zobrazované len relevantné informácie, tj. je vopred indikované, či je k dispozícii detailná informácia. Tento prístup vedie k významnej redukcii stratových časov zisťovaním dostupnosti požadovaných informácii.

Centralizované serverové riešenie

Použitý hardware, operačné systémy a databázy sú na aplikácii nezávislé a tvoria spoľahlivú a výkonnú serverovú platformu. Centrálna administrácia a správa užívateľov. Autorizačný systém poskytuje správu na úrovni užívateľských rolí alebo užívateľov na úrovni úlohy, tabuľky, položky tabuľky. Nástroj správy systému Infor LN nazývaný Enterprise Server poskytuje mechanizmy pre sledovanie zmien prostredníctvom auditov zmien tabuliek, auditov zmien profilov a sledovania bezpečnostných záznamov. Systém splňuje požiadavky Sarbannes-Oxley.

Integrácia a komunikácia

K dispozícii je plná integrácia na produkty MS Office, pre spoluprácu s inými aplikáciami je k dispozícii otvorená platforma Infor Technology Architecture s rozhraním Infor Open World využívajúcim známe štandardy SOAP, WSDL, UDDI, JDBC, Java a ďalšie. V oblasti komunikácie sú k dispozícii modely B2B nebo B2C pre štandardy EDI, EDIFACT, ODETTE ,Corba, XML a ďalšie.

Významní svetoví zákazníci

 • Strojárenstvo

  Komatsu, ABB, Andritz, Kalmar, Alstom Liebher, Rolls Royce, Husky, Metso, OTIS, Solar Turbines, Brugman International, Brill, Gildemeister, Heimer

 • Elektrotechnika, elektronika

  NEWAYS, Philips, MSL, Thrane, Barco, Hitachi, Elcoteq, Flextronics, Soletron, Tyco, Siemens

 • Letectvo a obrana

  Boeing, Sypris, Piper, Stork, Bae Systems, Telair, Gulfstream, Drissen, Bombardier, CAE, Dutch Aero

 • Automotive, doprava

  Honda, Ferrari, Dana, Paccar, Visteon, Aprilia, Magna Donnelly, Volkswagen

hore