Infor PM - Profesionální nástroje pro efektivnější řízení výkonnosti.

Infor Performance Management je určen všem společnostem, které chtějí lépe sledovat, měřit a řídit výkonnost podniku v reálném čase a využívat své konkurenční výhody.

Infor PM zefektivňuje využití dat, která se nacházejí v různých datových zdrojích, a tím umožňují lépe porozumět podnikovému prostředí, zjednodušit a zefektivnit finanční procesy a připravit alternativy pro úspěšný konkurenční boj.

V dnešním rychle se měnícím světě je více než dřív důležité mít správné informace ve správnou chvíli a na správném místě.

Infor PM je představitelem nejnovější generace Performance management systémů od společnosti Infor Global Solutions. Firmám zefektivňuje práci s daty, s jejich prezentací, analýzou a především umožňuje včasné rozpoznání rizik a příležitostí, které jsou v dnešním globalizovaném světě klíčové pro dosahování vytčených cílů. Je určen pro všechny velikosti společností, bez ohledu na sektor, ve kterém firma působí.

graf1.jpg

Infor PM podporuje:

 Strategické řízení – propojuje strategické plány s plány operativními, s výkonnostními metrikami a s pracovníky. Umožňuje určit, zda byl strategický plán realizován, jaký měl úspěch a proč byly některé aktivity úspěšné a jiné nikoliv.

 Plánování – přináší snadnou tvorbu a porovnávání různých scénářů „what-if“, pomáhá ověřovat hypotézy, vyhodnocovat dopady různých událostí a modelovat podnikový byznys tak, aby vedl ke splnění plánu i vysokých cílů.

 Rozpočtování – umožňuje vytváření libovolného množství rozpočtů a plánů s nulovou, historickou nebo klouzavou základnou. Rozpočtování je postaveno nad jednotnou databází s rozhraním programu MS Excel.

 Forecasting – umožňuje vytvářet statisticky přesné prognózy, které pomáhají řídit očekávanou výkonnost, provádět taktické úpravy a dosahovat výkonnostní cílů.

 Finanční konsolidace – je možné provádět konsolidaci dat dle místních i mezinárodních standardů a sledovat je z mnoha různých perspektiv i strukturovaných verzí.

 Finanční reporting – automatizuje vytváření, formátování a distribuci účetních výkazů a manažerských reportů. Lze vytvářet  dashboardy, scorecardy, tabulky, grafy, diagramy a automaticky obdržet upozornění v případě odchylky od očekávané skutečnosti.


graf2.jpg

Přínosy Infor PM

Infor PM zefektivňuje a zrychluje proces shromažďování informací, jejich podrobnou analýzu a prezentaci pro management a statutární orgány. Pomáhá zrychlit účetní závěrku, vytvářet správné finanční a účetní reporty, kontrolovat klíčové podnikové ukazatele, na nichž závisí úspěšné řízení společnosti.

hore