Infor Visual - ERP podnikový systém pre malé a stredné výrobné firmy

Systém Infor Visual, dodávaný spoločnosťou Infor Glogal Solutions, je komplexné ERP riešenie pre výrobné spoločnosti.

Infor Visual je podnikový systém pre malé a stredné výrobné firmy. Ide o komplexné ERP riešenie pre spoločnosti, ktoré sa usilujú o zvyšovanie produktivity, riadenie nákladov a vyššiu ziskovosť. Technológia systému VISUAL Výroba ponúka všetky potrebné nástroje pre riadenie výrobne orientovanej spoločnosti strednej veľkosti.

Systém je koncipovaný tak, aby vyhovoval týmto typom výroby:

 • "adhoc" výroba (bez vytvoreného TPV)
 • konštrukcie a výroba na zákazku
 • výroba na zákazku
 • výroba na sklad
 • kombinácia hore uvedených

Technológie systému VISUAL Výroba ponúka všetky potrebné nástroje pre zvýšenie produktivity, riadenie nákladov a zvýšenie ziskovosti!

Infor Visual zahŕňa

 • VISUAL Manufacturing – kompletné ERP (Enterprise Resource Planning) riešenie
 • VISUAL CRM – pre podporu obchodníkov
 • VISUAL e–Business – internetové riešenie pre podporu partnerov a zákazníkov

Infor Visual v sebe teda integruje

 • štandardný informačný systém podniku – ERP
 • systém pre pokročilé plánovanie výroby – APS, DBR
 • manažérsky informačný systém – EIS
 • systém pre podporu obchodníkov – CRM
 • riešenie e-Businessu a workflow

Infor Visual je unikátny tím že

 • systém podporuje obchodné procesy podniku
 • systém je zameraný na ekonomické riadenie výroby, kedy poskytuje nástroje pre optimalizáciu výkonnosti podniku
 • systém ponúka možnosť variantných plánov s možnosťou ich porovnania z hľadiska plnenia predajných termínov, využívania zdrojov i ekonomických prínosov pre podnik
 • systém plánuje metódami pokročilého plánovania výroby APS a DBR
 • systém poskytuje nástroje pre vedúcich pracovníkov tak, aby behom 20 minút mali potrebné informácie o celom podniku

Svojou kombináciou cenovej dostupnosti s výkonnými funkciami a jednoduchosťou ovládania je Infor VISUAL predurčený najmä pre stredné výrobné subjekty.

Infor  Visual využíva grafické užívateľské rozhranie systému Windows, teda intuitívne, farebné grafické rozhranie, ktoré sa ovláda pomocou myši. Výkonná databázová technológia a koncepcia klient/server umožňuje jednoduchý prístup k dôležitým informáciám. Rozšíriteľnosť tohto systému umožňuje jeho ďalší rast v súladu s potrebami vašej spoločnosti.

Infor Visual je pre slovenský a český trh dostupný v slovenčine, češtine a angličtine, so slovenskou a českou lokalizáciou financií. V globálnom prostredí je Infor ERP VISUAL dostupný v ďalších jazykových verziách, zahŕňajúcich čínštinu, španielčinu, nemčinu, holandčinu, francúzštinu, taliančinu a kórejčinu.

Zákazníci systému Infor Visual

V Slovenskej republike a  Českej republike patria medzi zákazníkov systému Infor VISUAL napríklad:

 • Alfa Plastik,a.s.
 • BC TORSION spol. s r.o.
 • C.I.C. Jan Hřebec s.r.o.
 • BBT Thermotechnology CZ s.r.o. (DAKON)
 • DIPEX spol. s r.o.
 • DIRICKX BOHEMIA spol. s r.o.
 • Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou
 • Chropyňská strojírna, a.s.
 • CNC Technology, spol. s r.o.
 • PBS Turbo s.r.o.
 • PEZAG a.s.
 • P & L,spol.s r.o.
 • RAME CZ s.r.o.
 • ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s.
 • Roltechnik, spol. s r.o.
 • SINOP CB a.s.
 • TC MACH, s.r.o.
 • THEVIA s.r.o.
 • Victory Czech, s.r.o.
 • VÚHŽ a.s.

hore