Microsoft Dynamics AX

Dynamics AX je flexibilné riešenie pre riadenie a plánovanie podnikových zdrojov (ERP) a e-business.

Podnikový systém Microsoft Dynamics AX

Microsoft ® Dynamics ™ AX je integrované a adaptabilné riešenie riadenie firmy, ktoré vám a vašim zamestnancom pomôže prijímať obchodné rozhodnutia s väčšou istotou. Riešenie Microsoft Dynamics AX funguje podobne ako dobre známe produkty spoločnosti Microsoft a spolupracuje s nimi. Automatizuje a zjednodušuje obchodné postupy, prepojí vás s globálnymi zákazníkmi, obchodnými partnermi a pobočkami a pomôže vám pri dosahovaní obchodných úspechov.

Výhody

 • Podobné rozhranie a spolupráca so známymi produktmi Microsoft.
 • Ľahko prispôsobiteľné a vysoko škálovateľné riešenie.
 • Pokročilá technológia pre podporu rastu firmy.
 • Prepojenie so zákazníkmi, dodávateľmi, obchodnými partnermi a zamestnancami.
 • Robustné a komplexné funkcie z jedného zdroja.
 • Podporuje operácie v rôznych krajinách, pobočkách, jazykoch a menách.

Hlavné rysy

Riešenie Microsoft Dynamics AX podporuje všetky oblasti vášho podnikania. Môžete si vybrať z ucelenej ponuky modulov vrátane nasledujúcich:

 • Výroba
 • Distribúcia
 • Riadenie dodávateľského reťazca
 • Financovanie projektov
 • Riadenie financií
 • CRM
 • Riadenie ľudských zdrojov
 • Obchodné analýzy
 • Enterprise Portal s integrovaným modulom Microsoft® SharePoint® Services
 • Reporting Services s produktom Microsoft SQL Server® 2005
 • Webové služby a interoperabilita s platformou. NET s produktom Microsoft Visual Studio® 2005
 • Výmena obchodných dokumentov a integrácia s produktom Microsoft BizTalk Server 2006

Podobné rozhranie a spolupráca so známymi produkty Microsoft

Riešenie Microsoft Dynamics AX vám môže pomôcť predstihnúť konkurenciu, pretože automatizuje dôležité obchodné procesy, odstraňuje nutnosť opakovaného zadávania dát a pomáha zamestnancom prijímať rýchle a kvalifikované rozhodnutia, ktoré sú dôležité pre ziskové podnikanie a uspokojenie požiadaviek zákazníkov - a to všetko v dôverne známom prostredí a vo spolupráci so známymi aplikáciami typu Microsoft Office.

Na rozdiel od niektorých iných systémov pre riadenie firmy používa riešenie Microsoft Dynamics AX štandardné adaptéry na báze produktov VisualStudio. NET a BizTalk Server 2006. Riešenie Microsoft Dynamics AX vychádza z inovatívnych produktov spoločnosti Microsoft, ako je systém Microsoft Windows a Microsoft SQL Server 2005, a zaisťuje integráciu postupov súvisiacich s financiami, vzťahmi so zákazníkmi a dodávateľským reťazcom. Užívatelia môžu pri jeho používaní pracovať s dobre známymi aplikáciami Microsoft Office.

Ľahko prispôsobiteľné a vysoko škálovateľné riešenie

Aplikačné architektúra riešenia Microsoft Dynamics AX je tvorená vrstvami, môžete si teda prispôsobiť určitú vrstvu bez toho, aby to malo vplyv na funkciu iných častí. Adaptácia a inovácia riešení v priebehu času je preto spojená s menším rizikom a nákladmi.

Riešenie Microsoft Dynamics AX môžete prispôsobiť pre nové obchodné procesy a rýchlo tak reagovať na zmeny trhu, čo vašim zamestnancom i celej firme umožňuje efektívnejšie sledovať trhové trendy. Výkonné základné riešenie navyše môžete rozšíriť o odborovo špecializované moduly.

Pokročilá technológia pre podporu rastu firmy

Riešenie Microsoft Dynamics AX sa prispôsobuje vašim obchodným a technologickým potrebám. Zamestnanci majú priamy prístup k informáciám, ktoré potrebujú k svojej práci; manažéri potom môžu riadiť prístup k citlivým dátam.

Trojvrstvová objektovo orientovaná architektúra riešenia Microsoft Dynamics AX umožňuje integráciu s ostatnými technológiami spoločnosti Microsoft, ako napríklad Microsoft SQL Server 2005. Vďaka tomu vyniká vysokým výkonom serverových operácií a ľahkou škálovateľnosťou s ohľadom na potreby vašej infraštruktúry. Je to riešenie, ktoré rastie s vašou firmou.

Objektovo orientovaná architektúra riešenia Microsoft Dynamics AX sa navyše líši od mnohých konkurenčných systémov tým, že umožňuje škálovanie ako smerom "nahor" podľa potrieb rozsiahlych distribučných podnikov, tak smerom "nadol" s ohľadom na špecializované požiadavky malých firiem.

Jednoduché prepojenie a komunikácia

Riešenie Microsoft Dynamics AX uľahčuje spoluprácu s obchodnými partnermi vďaka elektronickej výmene dokumentov. Umožňuje tiež ľahko rozšíriť obchodné postupy na internet a otvoriť tak firmu zákazníkom z celého sveta na 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Môžete vytvárať webové funkcie s použitím rovnakej integrovanej sady vývojových nástrojov, ktoré ste používali k vývoju klientskych funkcií pre systém Windows. Vďaka integrácii s produktom Microsoft BizTalk Server 2006 vám riešenie Microsoft Dynamics AX umožňuje prepojenie s veľkými podnikmi využívajúcimi pokročilé štandardy integrácie aj jednoduchšími systémami malých firiem. K zjednodušeniu dodávateľského reťazca, zvýšenie presnosti a urýchlenie výrobných, predajných a expedičných postupov môžete použiť aj štandard XML.

Globálne riešenie

Microsoft Dynamics AX je skutočné globálne riešenie s podporou rôznych pobočiek, jazykov i mien pre viac ako 30 krajín sveta vrátane miestnych daňových, regulačných a trhových požiadaviek. Formát Unicode umožňuje používať viacbajtové znakové sady. Vďaka možnosti jednoduchého pridávania nových pobočiek, jazykov, mien a miestnych funkcií môže vaša firmy rýchlo využívať výhody globálneho trhu.

hore