Bezplatné odskúšanie

Bezplatné odskúšanie Microsoft CRM

Zaujalo vás riešenie Microsoft Dynamics CRM?

Potom je najľahším a krokom jeho praktické vyskúšanie. 

Máte hneď niekoľko možností podľa toho, ako podrobne sa s produktom chcete zoznámiť.

Predvedenie systému našimi odborníkmi

Najľahším spôsobom zoznámenia sa je praktická demonštrácia produktu vo vašej spoločnosti. Kontaktujte nás a my vám systém bezplatne predvedieme v celej jeho šírke. Aby bola prezentácia čo najadresnejšia, odporúčame sa na prezentáciu pripraviť tj. poskytnúť nám nasledujúce informácie (či už formou dokumentu alebo prípravným osobným stretnutím):

 • vaše potreby - prečo potrebujete CRM systém
 • vaše problémové oblasti - čo by mal predovšetkým CRM systém podporiť a zlepšiť
 • špecifiká vášho obchodovania
 • vaše očakávania od CRM
 • vaše očakávania od samotnej prezentácieVypočuť

Prezentáciu sme schopní zabezpečiť v časovom horizonte cca. 1-2 týždne od vyžiadania. Snažíme sa prezentáciu vhodnou formou priblížiť vašim konkrétnym podmienkam (pripravené dáta, náčrt navrhovaného riešenia atď.).

Voliteľnou časťou prezentácie môže byť predvedenie integračných možností produktu (napojenie na vaše existujúce systémy), konfigurovateľnosť a prispôsobiteľnosť vašim konkrétnym požiadavkám (zákaznícke úpravy). Táto časť je vhodná pre IT pracovníkov.

Demonštračná verzia

Ak budete potrebovať pre bližšie zoznámenie sa s produktom viac času a podrobnejší pohľad, potom máte možnosť si z tejto adresy stiahnuť virtuálny server s plne funkčným CRM systémom. Demo je nakonfigurované, naplnené demo dátami a sú k dispozícii aj prezentačné skripty pre názornú ilustráciu funkčnosti produktu. Nič vám nebráni v plnohodnotnom testovaní produktu vrátane napríklad vývoja vlastných zákazníckych úprav.

Na vyššie uvedenej stránke nájdete aj ďalšie informácie ohľadom potrebných technických nárokov, pripravené demonštračné scenáre a plno ďalších užitočných informácií. Stránky aj celé demo sú v anglickom jazyku.

Radi vám budeme aj v tomto skúšaní nápomocní. Odporúčame využiť našu ponuku na jeden deň bezplatnej asistencie. Pomôžeme vám s konfiguráciou demonštračnej techniky, školením, alebo modifikáciou dema do českého jazyka.

90 denná skúšobná inštalácia

Ďalšou možnosťou je využitie ponuky na bezplatné odskúšanie produktu po dobu 90 dní. Spoločnosť Microsoft poskytuje potenciálnym zákazníkom možnosť si produkt naištalovať do svojho produkčného/testovacieho prostredia a následne ho plnohodnotne využívať po dobu 90 dní. Prakticky sa ukazuje, že je táto doba plne dostatočná:

 • na inštaláciu
 • na počiatočné nastavenie
 • na konfiguráciu
 • na import dát
 • na nastavenie integrácii na existujúce systémy
 • na upravenie na konkrétne podmienky - zákaznícke zmeny
 • na praktické overenie reálnej prevádzky

Po uplynutí daného času má zákazník možnosť licencie zakúpiť a v rozvoji nasadenia CRM pokračovať bez akýchkoľvek rekonfigurácii.

A čo je potrebné urobiť?

Rozhodnúť sa aká verzia Microsoft CRM je pre vás vhodná, stiahnuť vybraný produkt z tejto adresy a začať.

Vrelo odporúčame využiť našu ponuky na jeden deň bezplatnej asistencie. Pomôžeme vám s výberom verzie, inštaláciou, importom dát a i.

hore