Ready PSA

Ready PSA je SW riešenie, ktoré podporuje základné podnikové procesy v spoločnostiach, ktoré poskytujú (predávajú) služby.

Príklad definície PSA:

"PSA systém je softvérový systém, ktorý podporuje hlavné procesy službovo orientovaných organizácií tak, aby efektívnejšie využívali ľudské zdroje, racionalizovali priebeh realizácie projektu za účelom úspory času, zníženia nákladov a zvýšenia obratu."

zdroj: Aberdeen Group

Pre koho je ReadyPSA vhodné

Pre spoločnosti a organizácie, ktoré predávajú čas svojich odborníkov. Inými slovami, pre firmy predávajúce služby alebo produkty, ktorých cena je úmerná času strávenému pri ich príprave.
Sú to napríklad (zoradené abecedne):

 • Architekti
 • Audítori
 • Dizajnéri
 • Grafické štúdiá
 • IT spoločnosti
 • Konzultanti
 • Právne kancelárie
 • Prekladatelia a tlmočníci

ReadyPSA má zvyčajne zmysel nasadiť u firmy, ktorá buď má viac ako 20 zamestnancov alebo pôsobí distribuovane (má zamestnancov vo viacerých mestách).

Sledovanie času je kľúčové z hľadiska plánovania kapacít, teda či sme schopní s našimi dostupnými kapacitami skutočne v plánovanom termíne požadovanú službu alebo produkt dodať.

Rovnako tak je dôležité, aby sme mali k dispozícii presné výkazy skutočne stráveného času. Výkaz práce je podkladom pre správnu fakturáciu alebo pre kontrolu efektívnosti projektu v pevnej cene.

ReadyPSA pomáha riešiť tieto problémové oblasti:

 • Nevyhovujúci spôsob riadenia zdrojov
 • Neskoré identifikácie kapacitného konfliktu
 • Neexistenciu pravidiel pre riešenie kapacitného konfliktu
 • Neefektívne využívanie dostupných interných kapacít
 • Problémy s organizáciou vzdelávania pracovníkov
 • Príliš operatívne plánovanie (napríklad výhľad len na budúci týždeň)
 • Nepravidelné, nepresné alebo neexistujúce odvádzanie práce (hlásenia/výkazy práce vykonanej pre zákazníkov)
 • Obtiažna a veľmi prácna kontrola úplnosti fakturačných podkladov

Ready PSA je postavené na platforme Microsoft Dynamics CRM. Rozhodli sme sa využiť skutočnosť, že Dynamics CRM už v sebe obsahuje bohatú funkčnosť pre podporu obchodu, riadenie vzťahov a bezšvovú integráciu s ostatnými Microsoft produktmi, ako sú Windows serverové technológie Active Directory, SQL server, webové riešenia SharePoint, programy z rodiny Office a Outlook .

Dynamics CRM používajú tisícky firiem po celom svete, platforma je overená z hľadiska stability, výkonnosti, flexibility a jednoduchosti používateľského ovládania.

Hlavné prínosy riešenia:

 • Ľahké odvádzanie práce (pracovníci majú predpripravené plánovanej činnosti)
 • Sledovanie priamych nákladov a vedľajších nákladov (ubytovanie, doprava)
 • Generovanie podkladov pre fakturáciu
 • Efektívna alokácia ľudských zdrojov (rovnomernejšie využívanie ľudí)
 • Zvyšuje využiteľnosť fondu pracovného času (minimálna granularita fakturovateľnej doby je jedna hodina)
 • Uľahčuje rozhodovanie manažmentu ohľadne celkových potrieb zdrojov
 • Zjednodušuje riadenie projektov
 • Prehľadné plánovanie práce
 • Podporuje analýzy výkonnosti a ekonomickej efektívnosti projektov
 • Prehľadná prezentácia dát a plán aktivít priamo v kalendári Outlook

ReadyPSA pomáha nasledujúcom pracovníkom pracovať efektívnejšie:

 • Zdroj/Resource
  • Plán práce je zobrazený v kalendári Outlook
  • Okamžité odvedenie dokončenej práce
  • Ľahko dostupné informácie o úlohách a termínoch
 • Vedúci projektu/Project Manager

  • Jednoduché plánovanie zdrojov na projekt
  • Priebežný prehľad o dokončenej a nedokončenej práci
  • Jednoduchá tvorba podkladov pre fakturáciu
  • Okamžitý prehľad o kapacitných konfliktoch
  • Analytické nástroje na hodnotenie
 • Plánova/ Resource Manager

  • Podklady pre jednoduché riešenie kapacitných konfliktov
  • Prehľadná plánovacia tabuľka
  • Analytické nástroje plánovania

ReadyPSA poskytuje nasledujúce analytické zostavy:

 • Zdroj/Resource
  • Výkaz práce
  • Plán práce
 • Vedúci projektu/Project manager

  • Aktuálne kapacitné vyťaženie
  • Kapacitné konflikty
  • Fakturácie, detail v prílohe
  • Analýza projektu, časová, zdrojová, ekonomická
 • Plánovač / Resource Manager

  • Kapacitná utilizácia zdrojov
  • Kapacitný výhľad
 • Vedenie firmy / Management

  • Utilizácia zdrojov
  • Efektívnosť, ziskovosť

Dobre fungujúci PSA systém umožňuje vedeniu spoločnosti zamerať sa na podstatné veci podmieňujúce ďalší rast a vyššiu ziskovosť spoločnosti a odpútať sa od každodennej operatívy. Samozrejmosťou je minimalizácia vzniku chýb a nekompletnosti dát vzniknutých pri ručných vstupoch a pri absencii procesného riadenia.

Vedľajším efektom nasadenia Ready PSA je získanie kvalitného CRM riešenia pre podporu obchodu.


Návratnosť investície

Návratnosť investície do systému Ready PSA je závislá na veľkosti spoločnosti, na kvalite existujúceho systému a na organizáciu práce. Jednoducho povedané, stačí vyfakturovať 2 dni práce, ktoré by pri súčasnom systéme zostali nevyfakturované.

V prípade Vášho záujmu sme pripravení s Vami podrobne prediskutovať Vaše požiadavky a pripraviť pre Vás konkrétnu ponuku riešenia, neváhajte nás kontaktovať.

hore