Rozšírenie workflow

Rozšírenie workflow pre Microsoft Dynamics CRM

Každý zákazník si po určitom čase uvedomí silu workflow nástroja, pomocou ktorého sa nastavuje špecifická aplikačná logika celého riešenia CRM. Flexibilné workflow je obrovskou konkurenčnou výhodou.

Samotný workflow dizajnér je veľmi intuitívny a tak nerobí problémy ho nastavovať aj menej technicky zdatným používateľom. V tom spočíva úspech jeho nasadenia.

Microsoft Dynamics CRM - Workflow designer.gif

Microsoft Dynamics CRM - workflow designer 2.gif

S postupom času sa nároky zákazníkov na workflow zväčšujú a nakoniec sa dostaví situácia, kedy už niektoré pracovné postupy nejde realizovať vďaka obmedzenosti funkčnosti samotného dizajnéra workflow.

Túto situáciu určite pozná mnoho užívateľov, ktorí si vymyslia jednoduché workflow a v priebehu jeho realizácie zistia, že nemajú k dispozícii:

 • Potrebnú funkciu na otestovanie podmienky.
 • Nemôžu vykonať potrebnú akciu, pretože ju systém neponúka. 

Vyššie uvedené požiadavky možno ľahko realizovať pomocou plug-in modulov, ktorými sa rozšíri dizajnér workflow. Tvorba týchto plug-inov je jednoduchá, avšak je potrebné programovať vo Visual Studiu a tým sa stráca tá jednoduchosť, ktorú prvotné nasadenie workflow sprevádzalo.

Naša spoločnosť sa špecializuje na tvorbu plug-inov pre workflow na základe špecifických požiadaviek zákazníkov.

Zákazník vyplnením dopytového formulára stručne popíše svoju potrebu (alebo priamo popíše požadovanú akciu a vstupné/výstupné parametre) a my navrhneme zodpovedajúci plug-in. Takto vytvorený plug-in si zákazník jednoducho pridá do svojej inštalácie Dynamics CRM.

Na nižšie uvedenom príklade máte možnosť zoznámiť sa s postupom rozšírenia workflow dizajnéra o jednoduchý plug-in.

Zákazníkova potreba: Potrebuje zautomazitovat niektoré rutinné činnosti nadväzujúce na príjem emailu do CRM. Chýba však možnosť, ako overiť, či je prijatý email v CRM rozpoznaný - trackovaný. Teda či je odosielateľ rozpoznaný a priradený k zodpovedajúcemu záznamu v CRM (je modrý) alebo sa jedná o úplne nového odosielateľa (červený).

 • Zákazník opísal svoju potrebu do dopytového formulára a odoslal na adresu Support web GEMMA Systems.
 • Naši špecialisti navrhli plug-in a ocenili ho. Jedná sa o plug-in s jedným vstupným parametrom (identifikátor mailu) a výstupom bude návratová hodnota (-1 = chyba, 0 = rozpoznané, account = rozpoznaný obchodný vzťah, contact = rozpoznaný kontakt, lead = rozpoznaný záujemca, systemuser = rozpoznaný užívateľ, queue = rozpoznaný rad).
 • Zákazník súhlasí s návrhom a cenou.
  Dodávame zákazníkovi tri súbory - samotný plug-in (.dll súbor), potrebnú konfiguráciu (.xml súbor) a inštalačný návod.
 • Zákazník na svojom CRM serveri pomocou registračného nástroja jednoducho registruje nový plug-in.

Microsoft Dynamics CRM - registration tool 1.gif

 • V tej istej utilite konfiguruje tento plug-in pomocou dodaného konfiguračného súboru.

Microsoft Dynamics CRM - registration tool 2.gif

Microsoft Dynamics CRM - registration tool 3.gif

Microsoft Dynamics CRM - registration tool 4.gif

 • Reštartuje Microsoft CRM Async službu.
 • Navrhujte svoje workflow s novou funkčnosťou.

Microsoft Dynamics CRM - testing tool 1.gif

Microsoft Dynamics CRM - testing tool 2.gif

Microsoft Dynamics CRM - testing tool 3.gif

Microsoft Dynamics CRM - testing tool 4.gif

Microsoft Dynamics CRM - testing tool 5.gif

Microsoft Dynamics CRM - testing tool 6.gif

Microsoft Dynamics CRM - testing tool 7.gif

Tento postup je veľmi jednoduchý a pre našich potenciálnych zákazníkov sme pripravili celý rad (bude narastať) bezplatných plug-inov.

Neváhajte a otestujte niektorý z bezplatných plug-inov. Je to jednoduché a určite vás napadne plno ďalších nápadov, ako rozšíriť workflow vo vašej spoločnosti o ďalšie možnosti.

hore