Workflow pluginy

GEMMA Systems Vám bezplatne ponúka niekoľko workflow pluginov na stiahnutie.

Bezplatné workflow pluginy - rozšírenie

Všeobecný inštalačný návod je možné si stiahnuť tu.

Test či je odosielateľ mailu rozpoznaný v CRM 

Zákazníkova potreba: Potrebuje zautomatizovať niektoré rutinné činnosti nadväzujúce na príjem emailu do CRM. Chýba však možnosť, ako overiť, či je prijatý email v CRM rozpoznaný - trackován. Teda či je odosielateľ rozpoznaný a priradený k zodpovedajúcemu zápisu v CRM (je modrý) alebo sa jedná o úplne nového odosielateľa (červený).

Vstupné parametre:

identifikátor mailu - typ GUID

Výstupné parametre:

Result - typ string. Nadobúda hodnôt -1 = chyba, 0 = rozpoznané, account = rozpoznaný obchodný vzťah, contact = rozpoznaný kontakt, lead = rozpoznaný záujemca, systemuser = rozpoznaný užívateľ, queue = rozpoznaný rad).

Download

 

Test či má mail prílohy

Zákazníkova potreba: Potrebuje zautomazitovat niektoré rutinné činnosti nadväzujúce na aktivitu emailu v CRM. Chýba však možnosť, ako overiť, či a koľko príloh email obsahuje.

Vstupné parametre:

identifikátor mailu - typ GUID

Výstupné parametre:

Attachments - typ číslo. Vracia počet príloh mailu.
TotalSize - typ číslo. Vracia celkovú veľkosť všetkých príloh.

Download


Získaj aktuálneho užívateľa

Zákazníkova potreba: Potrebuje vytvoriť vo workflow nové aktivity typu mail alebo úlohu. V nich potrebuje ako odosielateľa zadať aktuálneho užívateľa.

Vstupné parametre:

Žiadne

Výstupné parametre:

Current user - typ GUID - systemuser lookup. Vracia id aktuálneho CRM užívateľa.

Download

hore