Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint je ucelená platforma nástrojov pre podnikovú spoluprácu, prácu s dokumentmi a informáciami, poskytujúca navyše pokročilé nástroje pre správu súvisiacej infraštruktúry, vysokú flexibilitu. Navyše umožňuje vývoj podnikových aplikácií či už s pomocou kódovania alebo aj bez neho.

Cieľom technológie Microsoft SharePoint je predovšetkým:

  • poskytnúť nástroje pre správu dokumentov a webového obsahu
  • uľahčiť spoluprácu medzi ľuďmi a pracovnými tímami
  • zabezpečiť zdieľanie vedomostí
  • umožniť ďalší vývoj aplikácií využívajúcich funkčnosti zabudované v technológii SharePoint

Prínos Microsoft SharePoint 2010 pre organizáciu

Schopnosti a možnosti technológie Microsoft SharePoint sú pre prehľadnosť rozdelené do 6 oblastí tak, ako ukazuje nasledujúci obrázok:

ShaPo.jpg

Hlavné novinky a vylepšenia vo verzii 2010

  • Používateľ ovláda systém pomocou pásu kariet (ribbon) podobne ako u známeho balíka Office. Pás kariet je možné prispôsobiť podľa potreby.

  • Ak používateľ chce príslušnú stránku editovať, môže to teraz urobiť spôsobom, na ktorý je zvyknutý z aplikácií balíka Office (napríklad sa využíva systém drag-and-drop, systém vkladanie objektov, formátovanie písma a pod)

  • Okrem zabezpečenia podľa prístupových práv používateľov sa môžu na stránke líšiť pre jednotlivých užívateľov aj jednotlivé položky a objekty.

  • Užívateľ má možnosť pracovať s dokumentmi priamo v prostredí lokality Microsoft SharePoint pomocou aplikácie Office Web Applications.

Spolupráca Microsoft SharePoint 2010 a aplikácie Office

Veľkou snahou spoločnosti Microsoft pri vývoji tejto technológie bolo zabezpečenie hladkej integrácie a spolupráce s ostatnými bežnými nástrojmi - serverovými aplikáciami Exchange Server a Communications Server počnúc a končiac nástrojmi pre bežného užívateľa.

Hlavnou požiadavkou bolo, aby používateľ mohol pracovať s nástrojmi, ktoré dôverne pozná, a nemusel si zvykať na nové aplikácie a príkazy. Preto je technológia SharePoint 2010 veľmi previazaná s aplikáciami balíka Office (ideálne vo verzii Office 2010, ale nie je to nutnou podmienkou), a tak užívateľ často môže využívať serverové možnosti, bez toho, aby opustil svoje známe aplikácie.

V rámci jednotlivých aplikácií balíka Office v záložke Súbor je k dispozícii technológia Backstage, ktorá umožní pracovať s dokumentmi nachádzajúcimi sa na lokalite SharePoint rovnako pohodlne, ako by boli uložené na harddisku - možno ich odtiaľ otvárať, znova ich späť ukladať, kontrolovať metadáta spojené s dokumentom a robiť veľa činností, ktoré uľahčia využívanie technológie SharePoint, ale pritom zostať v prostredí Office.

Spoločnosť GEMMA Systems s.r.o. ponúka 5 Microsoft Sharepoint riešení:

Ready Intranet

Ready Intranet je základný modul balíka a reprezentuje základné funkcie celého portálu. Inštaluje sa ako najvyšší koreňový adresár celého portálového riešenia (webu).

Ready CRM

Ready CRM obsahuje základné nástroje a agendy pre evidenciu zákazníkov, kontaktov, komunikácie a riadenia vzťahov so zákazníkmi.

Ready DMS

Ready DMS je komplexné riešenie pre správu dokumentov, postavené na kvalitných základoch v podobe IBM serverov, Microsoft Windows Server 2008 (prípadne Windows Server 2003), Windows SharePoint Services a službách spoločnosti GEMMA Systems s.r.o.

Ready Firma

Ready Firma obsahuje doplňujúce nástroje a agendy pre komunikáciu so zamestnancami a podporu tímovej spolupráce.

Ready Projekt

Voliteľný modul Ready Projekt je pripravenou platformou pre vytvorenie portálu pre definovanie a riadenie interných projektov vo firme.

hore