Ready CRM

Obsahuje základné nástroje a agendy pre evidenciu zákazníkov, kontaktov, komunikácie a riadenia vzťahov so zákazníkmi.

Evidencia kontaktov je dvojúrovňová, kde konkrétne firma (obchodný partner) je nadradenou úrovňou a zároveň prepojením všetkých ostatných agend. Aplikácia obsahuje nasledujúce prednastavené, parametricky upraviteľné funkcie:

  • Zoznam Kontaktov – Firmy
  • Zoznam Kontaktov – Osoby
  • Kalendár podujatí
  • Predajné a marketingové aktivity/úlohy
  • dokumentové knižnice "Zápisnice z rokovaní"
  • dokumentové knižnice "Záznamy z telefonátov"
  • Knižnicu email komunikácie so zákazníkmi
  • Všeobecnú dokumentovú knižnicu členenú do samostatných častí využívajúcich štandardné šablóny a vzory - zmluvy, ponuky, iné dokumenty. Vypočuť

Všetky uvedené agendy sú navzájom prepojené cez kontakty a konkrétneho zákazníka, s ktorým sú spojené. Okrem toho sú samozrejmou súčasťou modulu aj rôzne prehľady, napr.:

  • prehľad osôb a firiem
  • prehľad histórie komunikácie s daným partnerom

Ready CRM je voliteľný modul, ktorý nie je podmienkou inštalácie, alebo funkčnosti iných modulov. Zároveň je v prípade požiadavky možné v rámci portálového riešenia vytvoriť ľubovoľný počet Ready CRM webov, ktoré môžu nezávisle využívať jednotliví predajcovia, prípadne môžu byť oddelení existujúci a potenciálni zákazníci. Rovnako je možné Ready CRM využívať ako centralizovanú agendu pre evidenciu a riadenie všetkých vzťahov a komunikácie so zákazníkmi.

hore