Ready Firma

Balíček obsahuje doplňujúce nástroje a agendy pre komunikáciu so zamestnancami a podporu tímovej spolupráce.

V rámci obsahu modulu Ready Firma je možnosť definovania organizačnej štruktúry podniku a vzťahov medzi zamestnancami. Súčasťou modulu sú však aj nástroje pre rezerváciu definovaných zdrojov firmy (autá, rokovacie miestnosti, projektor, atď.). Súčasťou definície zdroja je taktiež konkrétne povoľujúci žiadosti o rezerváciu. V module sú tiež ďalšie špecifické agendy pre podporu komunikácie a tímovej práce zamestnancov ako sú:

  • Nástenka
  • Diskusné fórum s evidenciou problémov a odpovedí
  • Knižnica Jokes (vtipy)
  • Galéria fotografií z firemných akcií

hore