Ready Intranet

Základný modul balíka riešenie Ready Intranet, ktorý reprezentuje základné funkcie celého portálu.

Inštaluje sa automaticky ako súčasť inštalácie prvého modulu. Ready Intranet sa inštaluje ako najvyšší koreňový adresár celého portálového riešenia (webu). Ostatné moduly sa následne inštalujú ako podriadené webové aplikácie v rámci portálového riešenia. Po inštalácii sú v rámci celého intranetového portálu automaticky dostupné nasledujúce funkcie:

  • Knižnica podnikových zostáv a reportov
  • Knižnica šablón a vzorov dokumentov používaných v rámci celého intranetového portálu
  • Wikipédia "Príručka užívateľa"

okrem toho sú k dispozícii prednastavené zoznamy:

  • Úlohy
  • Podnikový kalendár
  • Interné oznámenia/Press centrum

Súčasťou inštalácie sú aj prispôsobené webové časti, ktoré možno parametricky pridávať do jednotlivých webových stránok portálu, zobrazujúce:

  • Prehľad plnenia úloh podľa stavu (nezahájené, prebiehajúce, dokončené, odložené)
  • Kurzový lístok národnej banky (NBS, ECB)
  • Prehliadač Flash prezentácií

hore