Ready Projekt

Voliteľný modul Ready Projekt je pripravenou platformou pre vytvorenie portálu pre definovanie a riadenie interných projektov vo firme.

Interný projekt môže byť definovaný pre ľubovoľnú akciu v rámci firmy od dôležitej vývojovej úlohy, cez marketingovú akciu až po organizačnú zmenu, alebo nákup výpočtovej techniky. Ready Projekt umožňuje nielen špecifikáciu projektu a jeho cieľov, ale tiež definíciu projektového tímu, plánovanie a riadenie projektových úloh, plnohodnotný manažment projektových dokumentov a zápisníc z porád. Balík je preto kompletným nástrojom pre riadenie interných úloh v rámci firmy, ale môže byť tiež využitý pre riadenie externých projektov v prípade projektovo orientovaných zákazníkov.

Súčasťou modulu sú základné agendy:

  • Definície jednotlivých projektov
  • projektových úloh a ich stavu

 ako aj dokumentové knižnice previazané s konkrétnym projektom pre:

  • evidenciu agend a zápisníc z porád
  • projektové dokumenty

Súčasťou modulu sú aj prednastavené prehľady umožňujúce:

  • vyhodnotenie stavu plnenia úloh podľa projektu
  • filtrovanie jednotlivých projektov podľa ich stavu

hore