Support web GEMMA Systems

Neustále vylepšujeme systém podpory tak, aby vyhovoval súčasným nárokom a požiadavkám zákazníkov i našich pracovníkov.

Čo je Support web?

Podpora zákazníkov a partnerov je jedným zo spôsobov, akým sa GEMMA Systems usiluje o zaistenie:

 • spokojnosti s poskytovanými službami,
 • dostupnosti a možnosti zdieľania potrebných informácii,
 • kvalitnej, včasne a jednoducho dostupnej pomoci,
 • efektívnej formy obojstrannej komunikácie,
 • jednoduchej obsluhy,
 • úspory času a vynaloženej energie pri riešení otázok spojených s implementáciou informačného systému a poimplementačnej fázy v maximálnej možnej miere.

urad.jpgK tomu, aby sa darilo tieto ciele úspešne plniť, sa spoločnosť GEMMA Systems snaží budovať systém podpory zákazníkov, ktorý by čo najviac vyhovoval súčasným nárokom a požiadavkám ako z ich strany, tak aj zo strany všetkých zainteresovaných pracovníkov firmy GEMMA Systems – najmä manažérov projektov, konzultantov, technikov a pracovníkov vývoja. Tento systém je založený na využití jednoduchého, efektívneho a dnes už bežne dostupného prístupu k Internetu. Jeho prostredníctvom sú všetkým zákazníkom prístupné všetky agendy tohto systému určené pre vzájomnú komunikáciu a poskytovanie podpory.

Predpoklady pre poskytovanie podpory

 • zmluva o poskytovaní podpory
 • technické zaistenie prístupu k systému podpory
 • základná znalosť používania internetu
 • zoznámenie s používaním systému databáz

Zmluva o poskytovaní podpory

Predpokladom poskytovania podpory sú úhrady štandardnej údržby a podpory (maintenance a support) podľa zmluvy o poskytnutí práv k používaniu licenčných programov.

Technické zaistenie prístupu k systému podpory predstavuje

 • na strane zákazníka prístup k internetu a možnosť vzdialeného pripojenia k zákazníkovi.
 • na strane GEMMA Systems vygenerované prístupové meno a heslo pre zákazníka, nastavenie prístupových práv do jednotlivých aplikácii a doplnenie potrebných informácii o zákazníkovi do príslušných agend.

Agendy systému podpory a komunikácie

Komunikačné protokoly

je určená pre komunikáciu medzi firmou GEMMA Systems a zákazníkmi, tj. k evidencii, zadávaniu a prehľadom komunikačných protokolov vytváraných medzi firmou a jej zákazníkmi behom implementácie informačného systému.

Customizačné objednávky

je určená pre objednávanie úprav (customizácii) informačného systému od firmy GEMMA Systems, tj. k evidencii, zadávaniu a prehľadom stavu customizačných objednávok.

Support dokumenty

je určená pre komunikáciu medzi firmou GEMMA Systems a zákazníkmi v období po ukončení implementácie informačného systému, tj. k evidencii, zadávaniu a prehľadom stavu support dokumentov, prostredníctvom ktorých  prebieha komunikácia týkajúca sa poskytovania podpory.

Podpora

je určená pre umiestenie softwarových komponentov informačného systému vo forme doplnkov (patch), ktoré upravujú a rozširujú funkčnosť informačného systému. Ďalej sú tu uložené validačné kódy a rôzne postupy.

Prístup zákazníkov

Prístup k agendám je chránený prihlasovacím menom a heslom, ktorý bolo zákazníkovi pridelené spoločnosťou GEMMA Systems.

Všetky agendy systému podpory sú prístupné prostredníctvom portálu, ktorý nájdete na adrese helpdesk.g2d.cz

 komin.jpg

hore