GEMMA Systems - profesionálne služby a špičkové produkty

Predstavenie spoločnosti

rosteme.jpgSpoločnosť sa postupne špecializovala predovšetkým na výrobné podniky, hlavne v segmentoch strojárenstvo, elektrotechnika, automobilový a letecký priemysel. Behom niekoľkých posledných rokov sa spoločnosť začala tiež venovať špecializovaným riešeniam systémov v oblasti výrobnej sféry pre riadenie vzťahov so zákazníkmi CRM (Customer Relationship Management) a pokročilým systémom pre plánovanie výroby APS (Advanced Planning and Scheduling).

Hlavné sídlo spoločnosti GEMMA Systems je v Brne, pobočky sú v Kladne a v Plzni. Dcérska spoločnosť v Bratislave dodáva služby a zaisťuje podporu slovenských zákazníkov od roku 1997.

Hlavné činnosti firmy

Skoleni.jpgGEMMA Systems sa od samého počiatku svojej existencie špecializuje na činnosti, ktoré majú priamu súvislosť s celopodnikovými informačnými systémy, tj. na preklad a tvorbu lokalizácie dodávaných aplikácii, obchodní aktivity spojené s poskytovaním licencii, na poskytovanie služieb súvisiacich s implementáciou týchto produktov a ich následnou podporou u zákazníka. GEMMA Systems je autorom jazykovej i aplikačnej lokalizácie systémov Infor Visual, Infor LN, Infor SC Scheduler. Pri implementácii hore uvedených systémov spoločnosť GEMMA Systems plní predovšetkým rolu konzultačného a implementačného partnera, často ale pôsobí aj vo funkcii generálneho dodávateľa alebo systémového integrátora a preberá garancie za chod dodaných riešení vrátane technického zázemia od technologických partnerov. Konzultanti spoločnosti GEMMA Systems poskytujú zákazníkom komplexný rozsah služieb najvyššej kvality - riadenie implementačných projektov, konzultácie k procesom v jednotlivých odborných oblastiach a vytváranie špecializovaných riešení v oblastiach ako je plánovanie, nasadenie technológie čiarových kódov, business intelligence alebo riadenie financií a podnikového controllingu.

Vízia spoločnosti GEMMA Systems

"Budeme najvyhľadávanejším partnerom a poskytovateľom služieb pri nasadzovaní dynamických celopodnikových informačných systémov na Slovensku a v Českej republike. Budeme štandardne dodávať riešenia najvyššej akosti pomocou neustále optimalizovaného implementačného procesu."

hore