CEMM THOME SK implementuje komplexný podnikový informačný systém Infor ERP LN6.1

CEMM THOME SK sa rozhodla zjednotiť svoje informačné systémy do jediného komplexného integrovaného riešenia na báze systému Infor ERP LN6.1.

Spoločnosť CEMM THOME SK, spol. s r.o. hľadala komplexný integrovaný informačný systém pokrývajúci jej požiadavky na plánovanie a riadenie automotive výroby a logistiky, na kontroling a reporting podľa koncernových štandardov, so silnou lokálnou podporou a plnohodnotným účtovníctvom podľa slovenskej legislatívy.

CEMM THOME SK, člen skupiny Amphenol, jeden z najväčších zamestnávateľov Prešovského kraja, je  spoločnosť vyrábajúca káblové zväzky pre signalizáciu a osvetlenie áut.

Vo výberovom konaní sa CEMM THOME SK rozhodla pre software Infor ERP LN6.1 a pre spoločnosť GEMMA SYSTEMS, s.r.o. ako generálneho dodávateľa a implementátora riešenia.

Projekt bol zahájený v 07/2013 s plánovaným nábehom do ostrej prevádzky od 1.1.2014.

hore