GEMMA Systems partnerom medzinárodnej konferencie pre výrobné spoločnosti.

GEMMA Systems sa stala partnerom medzinárodnej konferencie Výrobné procesy pre 21.storočie.

Zámerom konferencie je vytvoriť tradíciu odborno-podnikateľského fóra, ponúknuť najnovšie poznatky a trendy informačných technológií vo výrobných procesoch a ich ďalšie využitie v praxi. Konferencia je určená pre manažérov a odbornú verejnosť. V rámci dvoch konferenčných dní sa bude prezentovať aj „živá“ výrobná linka, osadená riešeniami partnerov s možnosťou vlastného odskúšania.

Prosím registrujte sa na stránkach konferencie Výrobné procesy pre 21.storočie.

hore