KOVAL SYSTEMS, a. s. v roku 2011 na novom Microsoft Dynamics AX.

Spoločnosť Koval Systems, s.r.o. popredný výrobca trezorov v spolupráci so svojím partnerom GEMMA Systems, s.r.o. úspešne zavŕšila plánovaný prechod na svoj nový podnikový informačný systém MS Dynamics AX 2009.

 Implementácia nového informačného zahájená v 2 polovici minulého roku bola ukončená zahájením jeho ostrej prevádzky od  1.1.2011. V novom informačnom systéme má spoločnosť Koval Systems zabezpečenú komplexnú podporu pre všetky oblasti plánovania a riadenia strojárskej zákazkovej výroby, nákupu, predaja a skladového hospodárstva. Samozrejmosťou je tiež integrácia výrobnej a logistickej časti s účtovníctvom najmä v oblasti sledovania výrobných nákladov. Významnou časťou nového informačného systému je špeciálny modul pre  automatizovanú tvorbu kmeňového a zákazkového TPV jednotlivých výrobkov na základe ich konštrukčnej prípravy v externom CAD/CAM systéme. Tento modul  využíva technológiu Microsoft Sharepoint 2010 a ATLAS 4.0.

hore