Microsoft Dynamics AX v živej prevádzke za menej ako 2 mesiace.

PRECISION TUBES EUROPE s.r.o., popredný výrobca tenkostenných oceľových rúrok, sa rozhodol pre zmenu svojho informačného systému na platformu Microsoft Dynamics AX v auguste 2011 a už k 1.10.11 uviedol do živej prevádzky systém pre oblasť Financií, Skladov a Logistiky!

Zahájenie riadenia a plánovania Výroby je plánované na koniec roka 2011. Spoločnosť, ktorá konkuruje na svetovom trhu unikátnym technologickým vybavením vlastného vývoja a výroby, implementovala komplexný podnikový systém v extrémne krátkom čase. Dodávateľom systému Microsoft Dynamics AX je spoločnosť GEMMA Systems, s.r.o.

hore