Microsoft Dynamics CRM 2011 v OMS, spol. s r.o.

OMS, spol. s r.o., popredný slovenský a európsky výrobca svietidiel, posilnil riadenie svojich marketingových a obchodných operácií implementáciou Microsoft Dynamics CRM 2011.

Spoločnosť, ktorej 96% produkcie je exportovaných do 116 krajinách využíva nový CRM systém na riadenie svojich marketingových kampaní, evidenciu a zefektívnenie komunikácie s rozsiahlou sieťou svojich obchodných partnerov. Projekt implementácie Microsoft Dynamics CRM 2011 nadväzuje a funkčne dopĺňa predchádzajúci projekt Microsoft SharePoint 2010 zabezpečujúci podporu riadenia projektov, dokument management a podporu všeobecných kancelárskych činností pre viac ako 200 používateľov. Implementačným partnerom pre oba projekty je spoločnosť GEMMA Systems, s.r.o.

hore