Prvý v predaji Microsoft Dynamics AX 2009

V roku 2010 spoločnosť GEMMA Systems získala zákazky s produktom Microsoft Dynamics AX 2009 v celkovom objeme viac ako 500 000€. Spoločnosť sa tak zaradila medzi najúspešnejších partnerov Microsoft Dynamics v Slovenskej republike vo fiškálnom roku 2010.

hore