Implementace Infor ERP Baan® (dříve iBaan) ve společnosti AvestaPolarit

AvestaPolarit (dnes Outokumpu Stainless) je druhým největším výrobcem v oboru nerezových ocelí na světě. AvestaPolarit zaměstnává celkem cca 8.900 pracovníků. Konsolidovaný obrat v roce 2000 činil 3,5 miliardy EUR.

Hlavní výrobní závody se nacházejí ve Finsku, Švédsku, Velké Británii a USA. AvestaPolarit prodává své výrobky na trzích celého světa prostřednictvím rozsáhlé sítě vlastních obchodních společností, nezávislých distributorů a obchodních agentů.

AvestaPolarit, s.r.o., (dříve Avesta Sheffield, spol. s r.o.) patří do sítě vlastních obchodních společností. Společnost vznikla roku 1992. Své středisko má v Chýnově nedaleko Tábora. AvestaPolarit, s.r.o., má široký okruh zákazníků a v současné době patří k největším dodavatelům nerezových materiálů na českém a slovenském trhu.

avesta.jpgAvestaPolarit využívá ve většině svých obchodních společností SW řešení založené na IS Infor ERP Baan® s nadstavbou Proloq Mdim3 a řadou vlastních úprav (customizací). Po spuštění implementací ve střední Evropě (v Rakousku, Maďarsku a Polsku) byl v srpnu 1998 zahájen též projekt implementace Infor ERP Baan IV v dceřiné společnosti AvestaPolarit, s.r.o., v Chýnově. Celosvětově celý projekt řídil Globální projekční tým za účasti specialistů firmy AvestaPolarit a IBM. Ke spolupráci v České republice byla přizvána společnost GEMMA Systems, která dodala českou lokalizaci, implementaci SSA Baan ERP a vytvořila řadu lokálních customizací. Již v počátku projektu bylo prvním významným krokem propojení globální customizace Infor ERP Baan s jeho českou lokalizací dodávanou společností GEMMA Systems.

Po dokončení školení a provedení důkladné „GAP analýzy“ byl za pomoci nástroje pro modelování podnikových procesů (DEM) navržen detailní model řešení a ten ověřen na funkčním příkladě.

Současně GEMMA Systems realizovala pro AvestaPolarit speciální customizaci, řešící vzdálený přístup obchodních zástupců do Infor ERP Baan a export důležitých obchodních dat, tak aby je obchodní zástupci měli kdykoli dostupná i při výjezdu k zákazníkovi.

Nad rámec vlastní implementace dodala GEMMA Systems do AvestaPolarit několik nadstaveb pro převod dat z Infor ERP Baan do MS Excelu a dalších customizací. GEMMA Systems poskytuje společnosti AvestaPolarit své služby i nadále. Jde zejména o aplikační podporu provozu systému.

hore