Prípadová štúdia Baumit, spol. s r.o.

BAUMIT, spol. s r.o., popredný európsky výrobca materiálov pre fasády a omietky, od začiatku roka 2014 na novom ERP na báze Microsoft Dynamics AX2012.

Dominantný dodávateľ na trhu fasádnych materiálov v SR, spoločnosť BAUMIT spol. s r. o. spustila nový podnikový informačný systém na báze Microsoft Dynamics AX2012 podľa plánu od 1.1.2014 ako prvá v rámci nadnárodného holdingu spoločností BAUMIT.

Dodávateľom celkového riešenia na báze Microsoft Dynamics AX2012 je spoločnosť GEMMA SYSTEMS, s.r.o., popredný dodávateľ ERP systémov pre spoločnosti s diskrétnou ako aj procesnou výrobou a logistikou v ČR a SR.

 BAUMIT spolupracoval so spoločnosťou GEMMA Systems už v minulosti, a to napríklad pri realizácií DMS a BI na báze Microsoft SharePoint Server a Microsoft SQL Reporting Systems. Na základe predchádzajúcej úspešnej spolupráce a vzhľadom na 20 ročné skúsenosti a jednoznačné referencie s dodávkami komplexných ERP riešení, dostala spoločnosť GEMMA SYSTEMS dôveru aj v takom kľúčovom projekte spoločnosti BAUMIT ako bola realizácia nového komplexného ERP systému Microsoft Dynamics AX 2012.

 Okrem skutočnosti, že na úspechu projektu záviseli všetky kľúčové podnikové procesy slovenského BAUMIT, išlo o pilotný projekt v rámci skupiny BAUMIT. Realizačné tímy na strane dodávateľa ako aj na strane klienta od prvých dní projektu prijímali vysokú zodpovednosť ako vlastnú výzvu.

 Po skončení náročného výberového konania, bola implementácia ERP systému v BAUMIT spol. s r.o. oficiálne zahájená 7.5.2013. Po dôkladnej analýze podnikových procesov bol pripravený projekt implementácie definujúci rozsah a špecifikáciu funkčného a procesného prototypu nového ERP systému. Projekt tiež definoval riešenia pre zabezpečenie podpory niektorých špecifických podnikových procesov. Špecifickými oblasťami, ktorých podpora v rámci nového ERP systému bola pre spoločnosť BAUMIT životne dôležitá boli najmä:

  • Jednotný komplexný systém s priamym prepojením logistických transakcií a dát na účtovnú evidenciu a reporting
  • Podpora predaja pre rôzne typy distribúcie výrobkov a tovaru (priame dodávky, predaj výrobkov priamo na stavby, dodávky do stavebnín, atď.)
  • Podpora viacúrovňovej klasifikácie obchodných partnerov (predajné siete, distribútori, spracovatelia, koneční zákazníci)
  • Podpora pre komplexnú evidenciu a sledovanie toku materiálu od nákupu, cez procesnú výrobu až po dodávku priamo v konkrétnych silách (plnenie síl, distribúcia síl, aktuálne umiestnenie sila na stavbách, vrátenie sila, atď.)
  • Špecifický systém cenotvorby a viacúrovňových cenníkov a zliav
  • Hromadná fakturácia s podporou automatizovaného odosielania a zabezpečenie zaručeného elektronického podpisu

Okrem zabezpečenia komplexnej podpory všetkých kľúčových hodnotovotvorných podnikových procesov v rámci implementovaného ERP systému bolo jednou z najdôležitejších požiadaviek zabezpečenie rýchlej odozvy systému. Požiadavka na rýchla odozvu a stabilita nového riešenia je kritická najmä počas hlavnej stavebnej sezóny, kedy sa realizujú denne stovky dodávok a fakturácii ktoré nie je možné brzdiť z dôvodu pomalej odozvy ERP systému pri vystavovaní prepravných a expedičných dokladov.  Po skúsenostiach s predchádzajúcim systémom existovala v tejto oblasti určitá obava.

 Po realizovaní všetkých prípravných implementačných etáp v priebehu roku 2013 a migrácii počiatočných dát bola zahájená ostrá prevádzka nového ERP systému Microsoft Dynamics AX 2012 R2 od 1.1.2014.

 Po krátkom období bola prevádzka nového ERP systému stabilizovaná a projekt implementácie bol úspešne ukončený ešte pred začiatkom hlavnej stavebnej sezóny.

 Po roku prevádzky možno konštatovať, že nový ERP systém Microsoft Dynamics AX 2012 R2 úspešne zvládol všetky zaťažkávacie skúšky a stal sa funkčnou a stabilnou súčasťou podnikovej infraštruktúry spoločnosti BAUMIT, spol. s r.o.

 Údaje podnikového informačného systému Microsoft Dynamics AX 2012 sú aktuálne a dôveryhodné a tvoria základ nového systému vnútropodnikového a korporátneho reportingu, ktorý sa aktuálne buduje.

 Implementácia v spoločnosti Baumit, spol. s r.o v SR bola v rámci celej skupiny zároveň prvou úspešnou implementáciou ERP systému Microsoft Dynamics AX 2012 R2 s nábehom do ostrej prevádzky v plánovanom rozsahu a termíne od 1.1.2014.

hore