Plánování divize pístních kroužků ve společnosti BUZULUK Komárov, a.s.

Společnost BUZULUK Komárov, a.s. divize pístních kroužků je tradičním výrobcem pístních kroužků a dodavatelem tuzemských i zahraničních výrobců automobilů a dalších výrobců spalovacích motorů a kompresorů. Roční objem výroby dosahuje 21 milionů pístních kroužků v širokém sortimentu 1300 výrobků.

Výroba pístních kroužků začíná ve slévárně šedé a tvárné litiny, pokračuje středisky axiálního broušení, dále přes speciální úpravy povrchu a jemné dobroušení až k finálnímu balení a expedici. Na této cestě projde kroužek 20ti až 30ti technologickými operacemi.

Cíle projektu

Příprava a zpracování dat zakázkového toku jsou prováděny v ERP systému MAX. Cílem projektu zavedení systému pro výkonné plánování a rozvrhování Infor SC Scheduler (v době implementace byl systém dodáván pod obchodním názvem iBaan Supply Chain Scheduler) bylo doplnit podnikový informační systém o funkce přípravy reálného výrobního rozvrhu, který postihuje kapacitní i další omezení a dokáže optimalizovat řazení výrobních dávek na jednotlivých pracovištích.

"Hledali jsme produkt, který má zahraničního dodavatele, čímž je zaručena kontinuita rozvoje tohoto systému, a implementační tým se zkušenostmi v podmínkách českého průmyslu. Požadovali jsme české prostředí, rozumnou cenu a aby software splňoval kritéria APS systémů. Dodavatel musel ve výběrovém řízení prokázat funkčnost systému na reálných datech," říká vedoucí oddělení informačních technologií Ing. Jaroslav Fikar, který byl i vedoucím projektu. Pokračuje: "Poptali jsme celkem deset firem. Všechna kritéria splňoval pouze systém Infor SC Scheduler a společnost GEMMA Systems". Implementace trvala přibližně devět měsíců a zahrnovala tvorbu oboustranného interface na ERP systém MAX, úpravu podnikových dat a změnu některých zaběhlých postupů.

Přínosy implementace

O praktických dopadech systému Infor SC Scheduler na řízení výroby hovoří vedoucí výroby SOJ Pístní kroužky Ing. Pavel Buzuluk_projekt_roku.jpgRydrych: "Dříve jsme sice byli schopni určit úzká místa výroby, ale problém byl v tom, že tato úzká místa se mění podle vyráběného sortimentu. Při plánování na měsíc dopředu nešlo na kapacitní omezení výroby včas reagovat. Dnes jsme proto přešli na týdenní a například ve slévárně až na denní plánování výroby. Po zavedení systému Infor SC Scheduler dosahuje dnes naše dodávková spolehlivost zhruba devadesát pět procent. Přitom dříve se pohybovala kolem padesáti, šedesáti procent." Zpožďování zakázek, které dřív podniku působilo nemalé problémy, prakticky ustalo. Infor SC Scheduler převezme data o požadavcích na výrobu z ERP systému, zohlední celou řadu faktorů a zaplánuje výrobu tak, že maximálně využije úzká místa ve výrobě. Tak vznikne naprosto reálný plán průchodu kroužků výrobou. Hlavní prioritou systému je termín dodání výrobků zákazníkovi.

"V grafickém výstupu programu pak vidíme, u kterých zakázek je ohrožen termín dodání zákazníkovi a tak včas poznáme, že je třeba něco dělat. Například zavést na přetíženém pracovišti třetí směnu nebo hledat jiný výrobní postup," říká hlavní plánovač SOJ Pístní kroužky Petr Matějka.

Díky optimalizaci a lepší synchronizaci všech fází výroby došlo ke snížení průběžných dob o 30% a tím i k poklesu zásob v rozpracované výrobě o 7 miliónů korun už po čtyřech měsících od nasazení systému Infor SC Scheduler.

"V současné době si nedovedeme představit práci při řízení výroby bez systému. Infor SC Scheduler. Systém nám říká dopředu možné problémy při řízení výroby, dává nám kvalitní a věrohodné výstupy, je spolehlivý. To všechno z něj dělá neocenitelného pomocníka při řízení výroby. Lze říci, že systém předčil naše očekávání," dodává Petr Matějka.

hore